Виртуалната частна мрежа - VPN - изисква използването на VPN рутер, чрез който отдалечено ще можете да влизате във вашата мрежа, все едно, че физически сте свързан към нея.

 Връзката между вашия компютър и рутера е защитена с парола и специален софтуер за кодиране.

Омега Компютерс проектира и изгражда слаботокови инсталации за сгради от III до VI категория по ЗУТ:

- жични и безжични компютърни мрежи, ориентирани за дома, офиса, хотела и малки населени места. Изграждаме радио-мостове.

- системи за кабелна телевизия, подходящи за хотели, офиси и туристически обекти.

- монтаж на сателитни антени и свързване към избрани от вас доставчици на TV и HDTV, свързване на сателитни приемници към няколко антени чрез електронна комутираща матрица.

- системи за видеонаблюдение, базирани на компютър или DVR;
   с аналогови или цифрови камери; жични или безжични;
   свързване на камерите за достъп чрез Интернет.

- видео-домофони и свързани с тях системи за контрол на достъпа.

- пожароизвестителни инсталации.