Предимствата да се използва сървър даже и в малка организация, са безспорни:

 - висока надеждност на съхранение на данните, гарантирана от високото качество на изработка на един марков сървър и от използването на RAID масив от дискове;

- достъп до тези данни както от мрежата, така и извън нея, гарантиран от използването на пароли и специализиран софтуер;

- автоматично съхранение в сървъра на данните от локалните компютри;

- изграждане на йерархична структура за достъп до данните в организацията.

Задачите в тази област, които ще решим за Вас са:

 - правилен избор на сървър;

- инсталиране на необходимия софтуер и настройка на компютрите за работа в сървърна среда;

- обучение на персонала;

- периодическо администриране на сървъра.